OM FÖRETAGET

Teknisk kapacitet
Vi förfogar över arbetsledare, elektriker, larmtekniker, antenn och nätverkstekniker  samt projektörer. Vi är specialiserade för serviceuppdrag och har tillgång till välutrustade servicebilar.
Våra kunniga medarbetare har mångårig vana av servicearbeten samt är utbildade inom området. Vi utvecklar kontinuerligt företagets kompetens och för företaget framåt i en process av ständig förbättring och fortbildning. De flesta av våra montörer har börjat sin bana som lärling hos oss och är väl insatta. Vår organisation genomsyras av vår höga servicenivå. Sedan start är vi anslutna till IN (Installatörsföretagen).

Utförande av el-arbeten
Inför varje arbete utser vi våra montörer till elarbetse- och kontrollansvariga. Vi jobbar enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter och i enlighet med svensk standard SS 436 40 00. I samband med installationer utför vi kontroll, både under och före drifttagning enligt av branschen utsedda checklistor och vårt egna egenkontrollprogram.