Kvalitet och Miljö

Kvalitet
och miljö
är viktigt

Som medlem av IN kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller. Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder. EIO-Q och EIO Q-MILJÖ är lättanvända och höggradigt bransch-anpassade arbetsredskap som gör kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor till fullständigt naturliga inslag i företagets dagliga arbete.